معنی و ترجمه کلمه lesson به فارسی lesson یعنی چه

lesson


درس دادن به ،تدريس کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها