معنی و ترجمه کلمه let out به فارسی let out یعنی چه

let out


اجازه بيرون امدن دادن ،خالى کردن ،اشکار ساختن ،گشاد کردن ،اجاره دادن ،مشت پراندن ،تندى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها