معنی و ترجمه کلمه letters patent به فارسی letters patent یعنی چه

letters patent


نامه سرگشاده ،نامه اى است که به وسايل مختلفه به مردم عرضه مى شود تا از مضمون ان همگان اگاه شوند،نامه سرگشوده ،نامه اى که از طرف دولت براى کسى فرستاده ميشود تافورا باز نموده وبراى همه بخواند
قانون ـ فقه : نامه سرگشاده يا فرمانى که از طرف شاه به صاحب اختراعى داده شود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها