معنی و ترجمه کلمه levee به فارسی levee یعنی چه

levee


کناره رودخانه ،مجلس پذيرايى ،سلام عام ،بارعام دادن ،خاکريز،بند،لنگرگاه
عمران : خاکريز
معمارى : لوار
زيست شناسى : خاکريز
علوم نظامى : ديواره ساحلى رودخانه

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها