معنی و ترجمه کلمه liable to tax به فارسی liable to tax یعنی چه

liable to tax


مشمول ماليات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها