معنی و ترجمه کلمه libration به فارسی libration یعنی چه

libration


رخگرد،نوسان ،جنبش ترازويى و حرکت موازنه اى ،جنبش نمايان ماه ،ارتعاش
نجوم : ليبراسيون
علوم هوايى : جنبش موازنه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها