معنی و ترجمه کلمه licenser به فارسی licenser یعنی چه

licenser


)licensor(پروانه دهنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها