معنی و ترجمه کلمه lie off به فارسی lie off یعنی چه

lie off


اندکى دور از کشتى( يا دور از ساحل )ماندن ،از کار دست کشيدن ،استراحت کردن
علوم دريايى : دور ايستادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها