معنی و ترجمه کلمه lieutenant colonel به فارسی lieutenant colonel یعنی چه

lieutenant colonel


سرهنگ دوم ،ناخدا دوم
علوم نظامى : نايب سرهنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها