معنی و ترجمه کلمه life net به فارسی life net یعنی چه

life net


تور نجات( که براى نجات حريق زدگان يا بازيگران سيرک بکار ميرود)


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها