معنی و ترجمه کلمه life raft به فارسی life raft یعنی چه

life raft


قايق نجات( بى موتور)،قايق نجات ،قايق چوبى که براى نجات غريق بکار ميرود
علوم دريايى : قايق نجات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها