معنی و ترجمه کلمه liftjet به فارسی liftjet یعنی چه

liftjet


علوم هوايى : توربوفن يا توربوجتى بسيار سبک وزنى با نسبت کنارگذر کم که تنها بمنظور افزايش نسبت برا به تراست بکار ميرود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها