معنی و ترجمه کلمه light or lighted به فارسی light or lighted یعنی چه

light or lighted


فرود امدن ،پائين امدن ،واردامدن ،رسيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها