معنی و ترجمه کلمه light or lighted به فارسی light or lighted یعنی چه

light or lighted


فرود امدن ،پائين امدن ،واردامدن ،رسيدن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها