معنی و ترجمه کلمه ligting conditions به فارسی ligting conditions یعنی چه

ligting conditions


نسبت هاى روشنايى
علوم مهندسى : شرايط روشنايى نسبت هاى نور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها