معنی و ترجمه کلمه limited war به فارسی limited war یعنی چه

limited war


جنگ محدود وموضعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها