معنی و ترجمه کلمه line of communications (loc) به فارسی line of communications (loc) یعنی چه

line of communications (loc)


خطوط مواصلات
علوم نظامى : خطوط ارتباطى زمين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها