معنی و ترجمه کلمه line of electric field strength به فارسی line of electric field strength یعنی چه

line of electric field strength


علوم مهندسى : خط شدت ميدان الکتريکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها