معنی و ترجمه کلمه linear combination به فارسی linear combination یعنی چه

linear combination


روانشناسى : ترکيب خطى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها