معنی و ترجمه کلمه linear homogenous production function به فارسی linear homogenous production function یعنی چه

linear homogenous production function


بازرگانى : تابع توليد خطى همگن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها