معنی و ترجمه کلمه linebreeding به فارسی linebreeding یعنی چه

linebreeding


بهنژادى ،پرورش نژاد انسان يا حيوان درجهت يا هدف معينى( براى تقويت خصوصيات موردنظر)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها