معنی و ترجمه کلمه linesman به فارسی linesman یعنی چه

linesman


خط نگه دار،سرباز صف ،سربازخط جبهه ،خط بان ،مواظب برخوردتوپ باخط،سيم بان ،سيمکش هوايى
ورزش : خط نگهدار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها