معنی و ترجمه کلمه linoleum به فارسی linoleum یعنی چه

linoleum


مشمع فرشى ،مشمع کف اتاق
معمارى : لينولئوم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها