معنی و ترجمه کلمه lissome به فارسی lissome یعنی چه

lissome


)lissom(نرم ،چابک ،تاشو،چالاک ،بنرمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها