معنی و ترجمه کلمه list processing به فارسی list processing یعنی چه

list processing


ليست پردازى
کامپيوتر : پردازش ليست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها