معنی و ترجمه کلمه literal sense به فارسی literal sense یعنی چه

literal sense


معنى لغوى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها