معنی و ترجمه کلمه lithium به فارسی lithium یعنی چه

lithium


symb : Li،(ش ).ليتوم
شيمى : ليتيم
روانشناسى : ليتيوم
علوم هوايى : ليتيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها