معنی و ترجمه کلمه liverwort به فارسی liverwort یعنی چه

liverwort


(گ.ش ).غافث ،داروى جگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها