معنی و ترجمه کلمه loading chart به فارسی loading chart یعنی چه

loading chart


علوم هوايى : جدول بارگيرى
علوم نظامى : طرح بارگيرى هواپيما


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها