معنی و ترجمه کلمه loathful به فارسی loathful یعنی چه

loathful


نفرت انگيز،زننده ،دافع ،بيرغبت سازنده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها