معنی و ترجمه کلمه lobster pot به فارسی lobster pot یعنی چه

lobster pot


دام مخصوص صيد خرچنگ ،دام خرچنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها