معنی و ترجمه کلمه local trade customs به فارسی local trade customs یعنی چه

local trade customs


قانون ـ فقه : عرف تجارتى محل


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها