معنی و ترجمه کلمه loculate به فارسی loculate یعنی چه

loculate


(گ.ش ).حفره دار،سلول دار،حجره دار


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها