معنی و ترجمه کلمه locutory به فارسی locutory یعنی چه

locutory


تالاريا اطاق گفتگو در خانقاه راهبان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها