معنی و ترجمه کلمه lodge a complaint against someone به فارسی lodge a complaint against someone یعنی چه

lodge a complaint against someone


قانون ـ فقه : عليه کسى اقامه دعوى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها