معنی و ترجمه کلمه long ball به فارسی long ball یعنی چه

long ball


پرتاب از دور به دروازه( لاکراس)
ورزش : پرتاب از دور به دروازه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها