معنی و ترجمه کلمه long sea به فارسی long sea یعنی چه

long sea


دريايى که خيزابهاى بزرگ ومنظم دارد

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها