معنی و ترجمه کلمه long shunt به فارسی long shunt یعنی چه

long shunt


الکترونيک : شنت دراز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها