معنی و ترجمه کلمه long-distance cable به فارسی long-distance cable یعنی چه

long-distance cable


علوم مهندسى : کابل ارتباطى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها