معنی و ترجمه کلمه long-wave receiver به فارسی long-wave receiver یعنی چه

long-wave receiver


علوم مهندسى : گيرنده موج بلند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها