معنی و ترجمه کلمه longitudinal stability به فارسی longitudinal stability یعنی چه

longitudinal stability


علوم هوايى : پايدارى طولى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها