معنی و ترجمه کلمه lookout به فارسی lookout یعنی چه

lookout


مراقب ،ديده بان ،ديدگاه ،چشم انداز،دورنما،ديد،مراقبت ،عمل پاييدن ،نظريه
علوم دريايى : ديده بان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها