معنی و ترجمه کلمه loseable به فارسی loseable یعنی چه

loseable


)losable(از دست رفتنى ،برباد رفتنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها