معنی و ترجمه کلمه lost-wax process به فارسی lost-wax process یعنی چه

lost-wax process


فرايند مدلهاى مومى
علوم مهندسى : ريخته گرى با مدلهاى مومى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها