معنی و ترجمه کلمه love thy neighbour as thyself به فارسی love thy neighbour as thyself یعنی چه

love thy neighbour as thyself


همسايه يا نوع خود را مانند خود دوست داشته باش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها