معنی و ترجمه کلمه low-voltage release به فارسی low-voltage release یعنی چه

low-voltage release


علوم مهندسى : قطع فشار ضعيف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها