معنی و ترجمه کلمه lsd به فارسی lsd یعنی چه

lsd


Least Significant Digit،landing, storage, delivery،تخليه ،نگهدارى
کامپيوتر : رقم با کمترين ارزش
بازرگانى : تحويل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها