معنی و ترجمه کلمه lt به فارسی lt یعنی چه

lt


Less Than
کامپيوتر : کمتر از


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها