معنی و ترجمه کلمه lubricating oil pump به فارسی lubricating oil pump یعنی چه

lubricating oil pump


علوم مهندسى : پمپ روغن موتور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها