معنی و ترجمه کلمه lugger به فارسی lugger یعنی چه

lugger


زورق بادبانى که يک يا چند بادبان چهار گوش داشته باشد
علوم مهندسى : کشتى کوچک با بادبان چارگوش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها