معنی و ترجمه کلمه luke به فارسی luke یعنی چه

luke


نام طبيب پولس رسول که انجيل لوقا بدومنسوب است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها